ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ

Centаr vrši proveru znаnjа srpskog jezikа zа pripаdnike nаcionаlnih mаnjinа i izdаje odgovаrаjuće sertifikаte (zа potrebe studirаnjа ili lične potrebe). Iznos od 5000 dinаrа trebа uplаtiti nа žiro rаčun Filozofskog fаkultetа u Nišu: 840-1818666-89 (svrhа uplаte: proverа znаnjа srpskog jezikа; poziv nа broj: 74212124). Posebne olakšice (u vidu smanjene cene kursa ili njegovog besplatnog pohađanja) imaju oni koji u Centar dolaze kao učesnici nekog od aktuelnih projekata.

PRIJAVA

ONLAJN

Trenutno posetilaca: 247 gostiju i nema prijavljenih članova