ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ

Kao jedan od najstarijih gradova Evrope, Niš poseduje bogatu riznicu istorijskog nasleđa, od samog nastanka civilizacije do danas. Praistorijska nalazišta − Bubanj, Velika humska čuka i Medijana − svedoče o postojanju prvih naselja u okolini Niša još u dalekom neolitu, eneolitu i bronzanom dobu. Osim kuća pronađenih na navedenim lokalitetima, koje i po lokaciji i po načinu gradnje govore o naprednom civilizacijskom stepenu razvoja prastanovnika ovog prostora, pronađeni su i brojni upotrebni predmeti koji obeležavaju ove periode praistorije.

Poreklo imena grada nije pouzdano utvrđeno, mada postoje priče o keltskom mitu da je grad dobio ime Vilin grad po Vilinoj, reci jer su ga vile iz reke, nakon čestih rušenja, preko noći obnavljale. Pod imenom Naisus prvi put ga pominje Klaudije Ptolomej u knjizi Geografija sredinom II veka, a navodi ga kao najveći grad u Dardaniji.

Preuzeto sa zvanične prezentacije

Turističke organizacije Niš

http://www.visitnis.com/

PRIJAVA

ONLAJN

Trenutno posetilaca: 223 gostiju i nema prijavljenih članova