ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ

Предвиђени нивои Ц1 и Ц2 намењени су онима који владају српским језиком (подразумевају компетенцију Б1, тј. Б2), али им је у циљу унапређења комуникације и стручног усавршавања и напредовања потребно шире упознавање граматичког и лексичког система српског језика, као и српске културе.


Ниво Ц1 обухвата увежбавање свих морфолошких блика српског језика. Посебна пажња посвећује се разговору на различите теме, при чему је кандидат оспособљен да заступа и брани своје ставове.


Нивоом Ц2 планирано је продубљивање граматичких знања. Посебно се обраћа пажња на природан изговор, као и богаћење лексичког фонда читањем књижевних текстова. Инсистира се на превођењу са матерњег језика на српски језик, као и на самосталном писању одређених врста текстова.

 

НИВО

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА

Ц1

Зимски

8

135

Ц2

Летњи

9

135

Литература:


1. Живојин С. Станојчић: Граматика српског књижевног језика. Београд: Креативни центар, 2010.


Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

ПРИЈАВА

ОНЛАЈН

Ко је на мрежи: 145 гостију и нема пријављених чланова