ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ

Средњи курс обухвата нивое Б1 и Б2. Намењени су полазницима који имају компетенцију нивоа А2, односно Б1 и који желе самосталнију комуникацију што се постиже кроз обогаћивање знања граматиком, лексиком и на социокултуролошком плану.


Нивоом Б1 предвиђена је обрада футура II, потенцијала, глаголског прилога садашњег, апстрактних и глаголских именица, као и даље богаћење лексичког фонда.


Ниво Б2 обухвата утврђивање стечених знања, која се проширују утврђивањем места књижевног акцента у речима и разликовањем интонације и дужине акцената. Указује се на употребу безличног глагола требати, као и на конструкције са има и нема.

НИВО

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА

Б1

Зимски

9

135

Б2

Летњи

9

135

Литература:


       1. Смиља Здравковић, Љубица Живанић, Бранимир Путник: Српски за странце – више од речи. Београд: Институт за стране језике, 2012.


Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

ПРИЈАВА

ОНЛАЈН

Ко је на мрежи: 159 гостију и нема пријављених чланова