Ценовник

Prices

Цена свих једносеместралних курсева износи 500 евра, независно од броја полазника, цена курсева са мањим фондом часова 150 евра, а цена индивидуалних часова је 10 евра по часу, накнада за проверу знања српског језика за стране држављане је 100 евра, и то у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, а за проверу знања српског језика за припаднике националних мањима цена је 5000 динара. Жиро рачун Филозофског факултета у Нишу је: 840-1818666-89 (сврха уплате: курс српског језика за ниво А1/А2/Б1/Б2/Ц1/Ц2; позив на број: 74212124).

Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.