Ценовник

Prices

Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије на жиро рачун Филозофског факултета у Нишу: 840-1818666-89 (сврха уплате: курс српског језика за ниво А1/А2/Б1/Б2/Ц1/Ц2; позив на број: 74212124), независно од броја полазника.

Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.