Предавачи

Lecturers

Предавачи у Центру за српски језик као страни су сви наставници и сарадници Департмана за српски језик. Лекторско искуство на Универзитету у Великом Трнову у Републици Бугарској стекла су чак два доцента и два сарадника са садашњег Департмана за српски језик, као и два сарадника са Департмана за српску и компаративну књижевност.

https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/srpski-jezik

All lecturers are from the Department of the Serbian Language.