О Центру

About the Center

Центар за српски као страни и нематерњи језик основан је на предлог Департмана за српски језик почетком 2013. године. Потреба за оснивањем Центра проистекла је из чињенице да ка Нишу као универзитетском и културном центру гравитира велики број страних држављања, пре свега из Грчке, Републике Бугарске и Македоније. Осим тога, постоје и заинтересовани појединци који из различитих животних потреба и околности желе да науче српски језик и добију адекватан сертификат о стеченом знању. Уосталом, проверу знања српског језика код страних држављана Департман за српски језик обавља практично од свог оснивања, именујући одговарајућу комисију из редова својих наставника и сарадника. Формирањем Центра, Филозофски факулет у Нишу, као и град Ниш, добили су на изузетној важности, будући да овакав Центар практично није постојао јужније од Београда. Одлуком декана Филозофског факултета од 12. 2. 2013. године за управника Центра именована је доц. др Ирена Цветковић Теофиловић, а за секретара Јелена Стошић. Од фебруара 2017. године до септембра 2019. године управник Центра била је доц. др Маја Вукић, а секретар Центра Ивана Митић. Од октобра 2019. године управник Центра је проф. др Надежда Јовић, а секретар доц. др Александра Јанић. Центар се налази у кабинету 406.