Учење српског преко Скајпа

Learning Serbian via Skype

Центар за српски језик као страни и нематерњи језик организује курсеве учења српског језика (на нивоу А1) путем Скајпа. Настава се изводи три пута недељно у трајању од три месеца. Цена курса је 150 евра; износ, који се уплаћује на рачун Филозофског факултета у Нишу, може бити плаћен и страном валутом, уз упутства која кандидат добија од запослених у Финансијској служби Факултета.

The Centre for Serbian as a foreign and second language also organises courses of learning Serbian via Skype on the A1 level. The course lasts for three months, and is organized into one-hour classes three times a week. The fee for the course is €150, which should be paid to the foreign currency account of the Faculty of Philosophy in Niš, according to the instructions which the student receives in person from the Finance Office of the Faculty.