Индивидуални курсеви

Individual courses

Индивидуални курсеви су намењени свима који због природе посла којим се баве или из личних разлога наставу не могу да прате у групи. Организују се на свим нивоима знања од А1 до Ц2, у зависности од потреба полазника. Овај вид наставе омогућава напредовање које зависи искључиво од личног залагања. Погодан је и због веће флексибилности у погледу избора термина за одвијање наставе.

Накнада на име индивидуалног часа је 10 € за час од 45 минута. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.